Vereniging van Eigenaars van het hoofdapparteme ntsrecht index 2 in het gebouw aan de Lange Lei dsedwarsstraat 53 tot en met 59 te Amsterdam - RechtspersoonBranche informatie (SBI)
94997
Overige belangenbehartiging n.e.g.