Stichting Penta, Stichting (Rooms)-Katholiek, Protestants Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs Hoorn - Rechtspersoon
Branche informatie (SBI)
85201
Basisonderwijs voor leerplichtigen

ANBI
Status
Actief
Ingangsdatum
2008-01-01