Christelijke Schoolver. Amsterdam-Zuid Tot Opr. Instandh. een of meer Scholen Voorbereidend Lager Onderw. op Chr. - Rechtspersoon

Contact gegevens
Adres
Hondecoeterstraat 6
1071LR Amsterdam
Website
http://www.hildebrandvanloonschool.nl

Metadata

Branche informatie (SBI)
85201
Basisonderwijs voor leerplichtigen