Vereniging Dorpsbelang Foudgum Brantgum Waaxens - Rechtspersoon

Contact gegevens
Adres
Fjildbuorren 2
9153AZ Brantgum

Metadata
KvK-nummer
01088395
Subtype
Rechtspersoon
RSIN
005358280

Branche informatie (SBI)
88993
Lokaal welzijnswerk